Navštivte naši fotogalerii ...
Novinky
Články
Kdo jsme
Dokumenty
Hlavní akce KRPŠ
Výbor KRPŠ
Platba příspěvku KRPŠ
Seznam členů a přispěvovatelů
Fotogalerie
Diskusní fórum
Archiv starších článků
Kontakt
Sponzoři
Doporučené odkazyArchiv starších článků >> Budoucnost školy v Byšicích - názor ...


Budoucnost školy v Byšicích.

Petr Orvoš

 

   Po schválení obecního rozpočtu a rozpočtu školy na rok 2006 mi to nedalo a rozhodl jsem se podělit se s Vámi o pár myšlenek, které mi jdou hlavou při zamyšlení se nad budoucností školy v Byšicích. Tato úvaha je určena všem, které zajímá možné směřování školy. Možná, že někomu přijdou má slova příliš odsuzující a příkrá, nicméně zdůrazňuji, že se jedná o můj osobní pohled a názor a že mi některé skutečnosti mohou unikat. Celkové řešení stejně nakonec bude muset přijmout vedení školy ve spolupráci se zastupitelstvem obce. Pokud by byl zájem o návrh některých řešení, rád zajisté pomohu (abych jen nekritizoval J).

 

Takže jak na tom bude naše škola v roce 2006?

 

Škole byl schválen rozpočet zhruba 1.100.000 .- Kč. Škola žádala, a Školská rada také schválila, doporučit k projednávání zastupitelstvem částku 1.526.450 .- Kč. Přání a skutečnost se tedy liší. Protože jsem jako člen Školské rady byl přítomen projednávání návrhu rozpočtu školy, vím, že schválená částka bude stačit pouze na holý provoz školy, tedy zaplacení nákladů na energie, drobné opravy a údržbu uvnitř budovy (kliky, kohoutky apod.), zpracování mezd, bankovních poplatků, pojištění apod. Na výdaje týkající se rozvoje školy nezbylo zhola nic. Do budoucna se tedy odkládá modernizace učeben, výpočetní techniky, tělocvičny, školní administrativy a dalších věcí. Na druhou stranu je potřeba férově přiznat, že obec vyčlenila investiční částku okolo 400.000 .- Kč na investiční akce do budovy (zřejmě výměna oken, oprava omítky a jiné). Zdánlivě se tedy zdá, že škola bude celkově hospodařit s částkou okolo 1,5 mil. Kč. V čem tedy tkví problém možné stagnace školy?

 

Dle mého názoru v nepochopení trendů kam moderní školství směřuje. Všichni si dozajisté přejeme, aby naše děti dostaly co nejlepší vzdělání. Jenže to v současnosti neznamená jen nabiflovat se obrovské množství vědomostí (jak tomu bylo i za mé školní docházky), ale v tom, aby děti dokázaly s informacemi a věcmi, které je obklopují, pracovat, správně je využívat a třídit. Tomu bohužel současný stav naší škole nepřeje. Proč? Důvodů je několik.

 

1.       Technologie a vybavení.

 

   Pro pochopení moderních technologií kolem nás (internet, počítače, mobilní komunikace, robotika, nebo třeba i nová auta) je potřeba mít technologickou základnu pro výuku. Stav je bohužel takový, že žák má k dispozici internet nebo počítač jen o hodině informatiky a to se stejně týká jen žáků 7-9. tříd, což je dle mého názoru dnes již trochu pozdě. Mnohdy mohou na počítač jen jednou týdně. Ostatní třídy mají možnost přístupu jen pod vedením učitele a záleží na učiteli, zda toho využije. Kroužek informatiky na škole má jen omezené možnosti vzhledem ke kapacitě učebny a softwaru na počítačích. Počítače jsou zastaralé, rychlost připojení bídná. Při hodině trvájicí 45 minut mnohdy žák ani neodešle mail. Fyzikální a chemická laboratoř se svou výbavou zastavila někde v období první republiky a těsně po druhé světové válce. O vybavení dílen a učeben dalších přírodovědních předmětů ani nemluvě. A že by učitel měl vlastní počítač pro potřeby své práce - to je již pouhou science-fiction. Chybí administrativní software pro moderní řízení školy, zrychlení klasifikace, plánování, rozpočtování, ale i prostého psaní vysvědčení pro žáky.

 

2.       Stav učitelského sboru.


   Technologická nevybavenost a nedostatek financí na vzdělávání učitelů směřuje k tomu, že učitelé mnohdy nevědí, jak s moderní technikou zacházet. Kompenzují to obrovským nadšením a vlastním samostudiem, nicméně tento handicap se jen těžko dožene. Např. vysvětlujte někomu, kdo v životě neviděl mobilní telefon jeho přednosti a funkce, pokud ho fyzicky nemá v ruce. A tak učitelé záplatují jak se dá ve svém volném čase, což v konečném důsledku povede k odchodu těch mladších za lepším na modernější  školy nebo za jinou profesí. Protože co jim škola může nabídnout? Možnosti profesního růstu? Těžko. Více peněz? S tím jak vypadá rozpočet. Pochybuji. Možnost zakoupení bytu nebo domu v obci? Není co. Navíc část sboru je v důchodovém věku a pokud se rozhodnou odejít, bude škola trpět kritickým nedostatkem zkušených učitelů. Což povede k nárůstu práce (suplování) pro ostatní. A kvalita výuky? Ta půjde zákonitě z kopce. Protože, jak je známo, kde nic není ani čert nebere a zadarmo ani kuře nehrabe. Přeháním? Zeptejte se učitelů.

 

3.       Význam obce.

 

   Ač se to možná někomu nebude zdát, význam obce dnes ve valné většině stojí na existenci školy (snad s výjimkou možnosti získat zaměstnání). Pokud rodiče z okolních obcí zjistí, že výuka a zázemí neodpovídá jejim představám  o výchově a vzdělávání dětí, budou je, vzhledem ke geografické poloze obce, posílat na lepší školy do Mělníka nebo Mladé Boleslavi. Tomuto trendu bude přispívat i záporný demografický růst v naší společnosti. Takže na jedné straně možná bude mít škola krásnou střechu, vyměněná okna a plovoucí podlahy, ale na druhé straně bude prázdná a bez dětí. Důsledkem neuvědomění si priorit může škola v nejhorším případě i zaniknout. A že je škola součástí kulturního života obce snad ani zdůrazňovat nemusím.

 

4.       Školní aktivity.

 

   Odpovědný rodič při výběru školy zvažuje i skutečnost, zda jeho potomek bude mít jak trávit volný čas a tím „nedělat neplechu“. Při současném pracovním vytížení rodičů, kdy je stále méně času na společné aktivity rodin, se ani není čemu divit. Zdejší škola má zatím pověst školy, která pořádá nejrůznější akce pro děti – školní akademii, jarmarky, výlety, návštěvy kin a divadel a ve spolupráci s obcí mnoho dalších akcí. Vím, že na většinu těchto akcí přispívají finančně rodiče, ale při zhoršující se situaci školy a ochotě učitelů tyto akce vést a zabezpečovat (tyto akce dělají učitelé zdarma a mnohdy ve svém volném čase), tohle jednou může skončit. 

 

Jak z tohoto kruhu tedy ven?

 

   Dle mého názoru uvědoměním si priorit, na kterých záleží. Nyní mluvím o škole a obci. Je to jednoduché. Nebude škola – nebudou děti a učitelé, nebude růst obyvatelstva v obci (málokdo se přistěhuje), tedy se vybere a přiteče ze státního rozpočtu méně daní. A myslím si, že dětem je úplně jedno, jaké budou mít okno nebo podlahu ve třídě, pokud bude funkční a nebude jim zima. Ale nedostatek kvalitních učitelů, moderních pomůcek a možnosti se realizovat ve volném čase (což v naší obci opět ve většině zabezpečuje škola), povede ke zhoršování prospěchu, chování a mnohdy  i k sociálně nežádoucím projevům dětí. Možná to vidím příliš černě, ale mé zkušenosti spíše nasvědčují této variantě. Vždyť i má rodina při výběru nového domova jako jednu z priorit brala existenci zdejší základní školy (a také mateřské školy).

 

   Na závěr mého zamyšlení bych rád zdůraznil pro rodiče, že škola připravuje nové vzdělávací programy pro naše děti. Jejich součástí je rozvíjení jejich talentu a individuálních schopností. Ne každé dítě je nadaný matematik, ale může z něj být výborný odborník třeba v jazycích, opravě automobilů, zemědělství apod. Aby tyto jednotlivé talenty mohla v našich dětech škola rozvíjet, bude potřebovat kvalitní pedagogy a moderní zázemí. Pokud je mít nebude, zbude z učebních programů jen cár papíru a to by byla škoda. Pro nás všechny. Proto prosím všechny obyvatele obce, zvažme naše priority, přemýšlejme na čem skutečně záleží a najděme kompromis.

 

P.S. Několik faktů k finančním prostředkům obce (z veřejného jednání zastupitelstva): Rozpočet obce je okolo 11 mil. Kč. Přebytek rozpočtu obce za loňský rok je zhruba 2 mil. korun. Tento rok se z přebytku má utratit asi 450.000 .- Kč na první část projektu kanalizace. Celý projekt odkanalizování má stát 1.420.000 .- Kč (jen projekt – ne stavební práce). Celý rozpočet je možno vidět na zastupitelstvu obce.Developed & Design by TOPLINE.CZ .