Navštivte naši fotogalerii ...
Novinky
Články
Kdo jsme
Dokumenty
Hlavní akce KRPŠ
Výbor KRPŠ
Platba příspěvku KRPŠ
Seznam členů a přispěvovatelů
Fotogalerie
Diskusní fórum
Archiv starších článků
Kontakt
Sponzoři
Doporučené odkazyArchiv starších článků >> Jak je to s papírem ve škole? ...


Jak je to s papírem na kopírování ve škole?

Petr Orvoš

Na posledním zasedání Školské rady dne 19.10. 2006 byl jedním z problémů, který se řešil, i problém papíru na kopírování. Problém byl vznesen ze strany učitelů, ale obecními šuškandami se ví, že i někteří rodiče se podivují nad tím, jak je nakládáno s financemi, které každý rok dávají na nákup onoho papíru. Dovolil jsem si tedy zajít za ředitelkou školy a o tomto tématu podiskutovat. Zde jsou závěry, které předkládám všem zainteresovaným.

  Faktem je, že rodiče na začátku školního roku přispívají 50.- Kč na nákup papíru pro kopírování. Za papír se vybralo přes 10.000 .- Kč (přesný údaj má ředitelka školy). Další papír nakupuje škola ze svých prostředků, které jsou však omezené.

  K čemu se papír používá? Neplýtvá se jím? 

Paní ředitelkou mi bylo sděleno, že papír se používá na pokrytí potřeb výuky a v omezené míře na pokrytí potřeb dětí, které chybějí více než 1-2 týdny, aby nemusely  vše dopisovat a neztrácely tak další čas doháněním zameškané výuky. Pokud tedy přijde žák a chce po už po dvou dnech absence zkopírovat poznámky, musí si papír platit ze svého. Papíru je zdánlivě dost, ale je potřeba si uvědomit, že spotřeba papíru rapidně vzrůstá s přechodem na nový školní vzdělávací program. Učitelé již neučí z jediné učebnice, ale používají informace z více zdrojů, které je nutno nakopírovat, aby je měli i žáci. Nákup dalších stovek knih a učebnic je nereálný a nelze jej přenášet na rodiče. Samotná administrativa školy v tomto období má také větší spotřebu (tvoří se ŠVP) a papírování ve společnosti obecně také vzrůstá, což zajisté vidíme v denním životě.

  Problém poruch ovlivňujících učení.

Na dotaz, zda je nutné používat papír i na spoustu  písemek, kdy žáci dostávají zadání už napsané mi bylo sděleno, že problém je v tom, že ve třídách je dnes vysoký počet žáků s nejrůznějšími poruchami učení (zejména disgrafie, dislexie, apod.). Tento handicap (který dítě není schopno ovlivnit) vytváří problém opsat si zadání z tabule a tím by bylo dítě znevýhodněno před ostatními. Proto je nutné zadání nejrůznějších prací, písemek a úkolů kopírovat a tím samozřejmě spotřeba papíru roste.

  Jaký je současný stav hospodaření s papírem?

V současnosti se za vybrané peníze od rodičů + peníze školy nakoupí centrálně školou papír. Každý třídní učitel dostává od ředitelství školy 1 balení (500 ks) na měsíc. Pokud mu dojde, může si zajít pro další. Někteří učitelé potřebují papíru více, jiní méně a tak na škole vlastně funguje solidární systém. Nicméně Papíru je omezené množství a proto nedostane papír zdarma každý žák pro svou potřebu (pokud nechybí déle než 1-2 týdny).

Papír se soustřeďuje u třídních učitelů, ale je potřeba si uvědomit, že papír potřebují pro výuku i učitelé speciálních předmětů (kteří třeba třídnictví nemají) a ti si jej čerpají přímo od sekretariátu školy.

  Jak do budoucnosti se současnými finančními prostředky?

Po dohodě s ředitelkou školy, a ve snaze vyjít vstříc návrhům učitelů i rodičů, navrhujeme od příštího školního roku tento systém:

1. Za vybrané finanční prostředky od rodičů se centrálně nakoupí papír (je to výhodnější cenově) a ten se dá do užívání třídním učitelům podle počtu žáků ve třídě. papír bude na celý školní rok a učitel si s ním bude hospodařit. Pokud mu dojde, bude muset oslovit znovu rodiče nebo vedení školy s žádostí o další nákup.

2. Škola ze svého rozpočtového fondu vyčlení peníze na nákup papíru pro administativu školy a pro výuku a potřeby učitelů, kteří nemají přidělené třídnictví nebo vyučují speciální předměty na druhém (popřípadě prvním ) stupni. Zde je nutno ze strany zřizovatele přihlédnout k této potřebě a počítat s financemi na její pokrytí.

A časem se ukáže, jestli se tento postup osvědčil.

  Ideální řešení.

Ano i toto řešení existuje a spočívá v tom, že zřizovatel (tj. obec) uvolní pro školu cca 20.000 Kč ročně na nákup papíru a nikdo se nemusí zabývat nadále touto (z pohledu jiných škol) banální záležitostí.

pzn. (Autor je předsedou Školské rady v Byšicích)Developed & Design by TOPLINE.CZ .