Navštivte naši fotogalerii ...
Novinky
Články
Kdo jsme
Dokumenty
Hlavní akce KRPŠ
Výbor KRPŠ
Platba příspěvku KRPŠ
Seznam členů a přispěvovatelů
Fotogalerie
Diskusní fórum
Archiv starších článků
Kontakt
Sponzoři
Doporučené odkazyArchiv starších článků >> Zpráva o hospodaření KRPŠ - 2006 ...


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KLUBU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ BYŠICE.

za rok 2006

podklady připravili: Lenka Vaisová, Lenka Purašová, Jiří Novotný
zpracoval: Ing. Petr Orvoš

Podle účetní uzávěrky za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 předkládá Výbor KRPŠ následující zprávu o hospodaření.Částky jsou uvedeny v Kč. Bližší informace podá paní Lenka Vaisová.

Náklady:

režijní materiál, kancelářské potřeby   268.50
jarmark - vánoční a velikonoční    4338.70
2.školní ples       5783.50
diskotéka pro děti, sběr papíru - ceny, akademie 3619.50
dětský den      1986.50
dětský tábor      971.00
ostatní služby - ověření podpisů, poštovné  900.00
hudba - dikotéka, ostatní akce    1100.00
dětský tábor      179722.80
dary       30000.00
poplatky bance      280.00

CELKEM       228970.50

Výnosy:
sběr papíru      11158.00
2. školní ples      42911.30
dětský tábor      168030.00
jarmarky      22917.00
úroky       279.98
dary       15000.00
přijaté členské příspěvky    20000.00

CELKEM       280796.28

ZISK       51825.78
RENTABILITA (%)      23

Pokud odečteme dětský tábor, který si takřka ze 100 % platí rodiče, zjistíme že podíl členských příspěvků na celkových příjmech sdružení činí okolo 18 %, což není nijak vysoké číslo.

Od roku 2008 bude sběr starého papíru organizovat  základní škola a výtěžek celý připadne škole. Developed & Design by TOPLINE.CZ .