Navštivte naši fotogalerii ...
Novinky
Články
Kdo jsme
Dokumenty
Hlavní akce KRPŠ
Výbor KRPŠ
Platba příspěvku KRPŠ
Seznam členů a přispěvovatelů
Fotogalerie
Diskusní fórum
Archiv starších článků
Kontakt
Sponzoři
Doporučené odkazyNovinky >> Dopis KRPŠ členům ...


Vážení rodiče,

 

od roku 2005 při Základní škole a Mateřské škole Byšice působí Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ).

 

Členem klubu jsou rodiče žáků, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Byšice, a kteří uhradí členský příspěvek. Minimální výše příspěvku činí 100,- Kč na školní rok. Pokud máte ve škole více dětí, stačí uhradit jeden členský příspěvek. Je ale na Vás, abyste posoudili, jestli zaplatíte jen jednou nebo za každé dítě. Rozhodnete-li se věnovat KRPŠ větší finanční částku nebo sponzorský dar v jakékoliv jiné podobě, vystavíme Vám darovací smlouvu, na základě které si můžete dar odečíst z daní.

 

Děkujeme všem stávajícím členům za jejich příspěvky a dovolte nám stručně Vás informovat o aktivitách klubu nejen v minulých letech:

Zdrojem našich příjmů vedle členských příspěvků jsou také různé společenské akce pořádané naším klubem ve spolupráci se školou, Obcí Byšice či jinými místními spolky. Jde např. o příchod sv. Martina, vánoční a velikonoční jarmarky, školní ples a dětský den. Díky tomu se postupně podařilo přispět škole a později i školce těmito finančními částkami:

 

rok 2006         30.000,- Kč – modernější počítačové vybavení

 

rok 2008           5.034,- Kč – odborné encyklopedie

                        19.140,- Kč – základní florbalové vybavení

                        92.076,- Kč – vybavení tělocvičny nářadím a náčiním na hodiny TV

 

rok 2010           5.000,- Kč – školení učitelů - projekt „Sám sebou“  

                          5.000,- Kč – výroba loutek – dramatický kroužek

                        11.106,- Kč – dopravné lyž. výcvik

                        14.154,- Kč – dovybavení nábytkem ŠD

                        50.000,- Kč – rekonstrukce školní jídelny

 

rok 2011         12.000,- Kč – dopravné lyž. výcvik

                        18.873,- Kč – malování a rekonstrukce elektro v ŠD

 

rok 2012         14.934,- Kč – brankářské vybavení na florbal, dresy na turnaje

                          7.425,- Kč – hračky MŠ - Vánoce

                        10.296,- Kč – dopravné lyž. výcvik

 

rok 2013         11.000,- Kč – dopravné lyž. výcvik

                        10.000,- Kč – míče na TV

                        64.092,- Kč – interaktivní tabule včetně dataprojektoru

                        72.554,- Kč – altán + lavice – školní zahrada

 

Dále se přispělo na odměny ke Dni dětí (2.000,- Kč), na stůl na stolní tenis (2.000,- Kč), na hudební produkci

na dětskou diskotéku (500,- Kč), na ceny při florbalových turnajích (4x1.000,- Kč), každoročně se přispívá žákům 9. tříd na absolventská trička nebo květiny pro učitele (8x1.500 – 2.000,- Kč).

 

Celková částka předaná žákům a učitelům školy od začátku působení KRPŠ je cca 475.000,- Kč. Z toho členské příspěvky rodičů či přátel školy činí 144.950,- Kč a sběr papíru v r. 2005 – 2007 21.222,- Kč. (Podrobnější přehled o příjmech a výdajích je pro členy KRPŠ k dispozici u jednatele klubu p. Novotného, tel. 775 229 844)

 

Věříme, že v letošním školním roce se základna členů KRPŠ  rozroste o nové členy. Každá třída má svého zástupce z řad rodičů, na kterého se můžete vždy obrátit se svými dotazy, návrhy a připomínkami či problémy týkající se školy. Více o naší činnosti včetně fotogalerie a plánovaných akcí najdete také na internetových stránkách www.krps.cz (V současné době probíhá aktualizace dat. Děkujeme za pochopení.)

 

 

Prosíme o zaplacení členského příspěvku na školní rok 2013/2014 na třídních schůzkách dne 13. 11. 2013 nebo kdykoliv do konce měsíce listopadu třídnímu učiteli.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu a těšíme se na spolupráci s Vámi. V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. 775 582 877 nebo Vás také rádi kdykoliv uvítáme na schůzce našeho klubu (termíny konání najdete na našich webových stránkách).

                                                                                                                 

Za Klub rodičů a přátel školy

                                                                                                                     předsedkyně L. VaisováDeveloped & Design by TOPLINE.CZ .